Floki

YENİ ÜRÜNLERİMİZ

Sağ
Sol

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Tüketicilerimizin beklentilerini anlayarak, bunları yerine getirirken müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmak,

Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak, sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak,

Finansal göstergeleri sürekli takip ederek, kar odaklı hedeflerimizi yerine getirirken daha yüksek satış hacimlerine ulaşmak,

Lezzet, Sağlık ve Güven kelimeleriyle özdeşleşen markamızı sürekli koruyacak, marka bilinirliğimizin daha da yayılması için çalışmalar yapmak,

Faaliyet alanlarımız kapsamında sürekli gerçekleştirdiğimiz öncü adımlarla sektörümüzün lider firması olmaya devam etmek,

Doğadan gelen ürünlerin geleceğini teminat altına alabilmek amacıyla doğayı koruyucu çalışmalar yapmak,

Ülkemizin geleceğini teminat altına almak amacıyla sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam etmek,

Bizi rakiplerimizden ayıran en belirgin özelliğimiz olan üstün kalitemizi sürekli olarak korumak,

Ve son olarak, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda tüm çalışanlarımızın tam katılımı ile hareket etmektir.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Çevre ve Enerji Politikası

Gıda sektöründe faaliyet gösteren PENGUEN GIDA için Çevre ve Enerji Politikası;

Doğanın insana verdiği değeri bir vazife olarak üstlenip çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında sorumluluğunu bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu amaçla

Penguen Gıda;

*Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

*Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak enerji performansını arttırmayı,

*Enerji ve su tasarruflarında azaltıcı tedbirler alarak sürekliliği sağlamayı,

*Ürün ve Proseslerde çevre ve enejiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymayı,enerji verimi yüksek ürün ve ekipmanların satın alımında uygun seçimlerin yapılmasını sürekli kılmayı,

*Çevre ve Enerji bilincinin arttırılması sürdürülebilir kılınması için çalışanlarına belirlenen konular hakkında eğitimler düzenleyerek bireysel sorumluluğun arttırılmasını,

*Yasal Merciler,Çalışanlarımız,Müşteri,Taşeron ve Tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile işbirliği içerisinde olarak ortak paydada buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılarak ilgili konulara katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Gıda Güvenliği Politikası

Amacımız; Bütün üretimlerimizde hammadden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak GIDA GÜVENLİĞİ ile ilgili tüm riskleri önceden belirleyip yok etmek;

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır gıda güvenliği riski elde etmek;

Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken gıda güvenliğine etkileri dikkate alınarak riskler kaynağında önlemek;

Üretimlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir gıda güvenliği riski durumunda riski en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp acilen uygulamaktır.

Bu kapsamda teknolojik gelişmeler paralelinde eğitimli ve bilinçli çalışanlarla, üretimlerimizin hijyenik koşullarda, yasalara, müşteri şartlarına, insan sağlığına uygun olarak üretileceğini, ilgili gıda mevzuatına uygun, gıda güvenliğinin garanti altına alınacağını ve sürekli iyileştirileceğini PENGUEN GIDA ailesi olarak taahhüt ederiz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Gıda sektöründe yürütmekte olduğu faaliyetlerle PENGUEN GIDA lezzet,sağlık ve kalitede güven sloganıyla çıktığı lezzet yolundaki arayışında benimsediği insan değeriyle iş sağlığı ve güvenliği politikasıyla gereken kültür ve bilincin oluşturulması hedefi ve tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir.Bu anlayış ve benimsemeyle kendimizi sürekli iyileştirmekte ve bu çerçevede ilerlemektedir.

Penguen Gıda;

*Tüm faaliyetlerimizde İş sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak,

*Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına bilinçlendirmek ve eğitmek,

*Çalışanlarımızın ,Taşeronlarımızın,Tedarikçilerimizin ve Ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

*Yürütmekte olduğumuz faaliyetler neticesinde oluşabilecek iş kazası ve melek hastalığı risklerini önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak,

*Kendi risklerimizi kontrol etmek ve bu konudaki performansımızın arttırması amacıyla oluşturulan İSG Kurul toplantılarında çalışanlarımızın kendi düşünce ve beyanlarını sunabilir hale getirmek,

*İş sağlığı ve güvenliği konusunda teknolojik yatırımlar veya üretim makine,alet ekipman satın alımlarında İş sağlığı ve güvenliği önceliği dikkate alınarak yatırımların devamını sağlamak,

*Tüm süreç ve analizlerde çalışanların ve tedarikçilerin katılımı tedarikçi ve ziyaretçilerin düşünceleri alınarak sürekli iyileştirmenin sağlanması,

Bu doğrultuda firmamızda sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli iyileştirerek devam edeceğimizi taahhüt ediyoruz.

Ş.Aykan Sözüçetin
Genel Müdür
PENGUEN GIDA SAN.A.Ş.


Kalite Belgeleri
GDO Politikası

Dünya ticaretinde gıda güvenliği ve kalitesi gibi unsurların önemi gün geçtikçe artıyor ve hatta ticaret yapabilmenin ön koşulu haline geliyor.

Ülkemizin sahip olduğu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi, dış pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlayarak alınan payın yükseltilmesi bakımından izlenebilirliği ve gıda güvenliği ve kalitesini sağlamaya yönelik sistemlerin devreye sokulması artık çok daha fazla önem kazandı.

Üretilen gıda maddesi içerisinde insan sağlığına zararlı herhangi bir fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler olmamalı. Yapılan üretim çevreye zarar vermeden ve doğal dengeyi bozmadan yapılmalı.

Gıda güvenliği açısından önlem alınması gereken ve gündemden düşmeyen iki önemli konu vardır: GDO (Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma) ve Bitki Koruma Ürünleri Kalıntı Riskleri(Pestisit kalıntısı).

GDO Politikamız

Bitkisel üretimde verim ve kaliteyi etkiyen en önemli etken tohumdur. İşlenecek hammaddenin kalitesi, seçim yapılan tohumdan başlamaktadır.

Bir canlı türüne başka bir canlı türünden gen aktarılması veya mevcut genetik yapıya müdahale edilmesi yoluyla doğal süreçler ile elde edilmesi mümkün olmayan yeni özellikler kazandırılmış organizmalara Genetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma (GDO) denir.

GDO teknolojisi ile üretilen gıda ürünlerinin besin içeriği zenginleştirilebilir, depolama ve raf ömürleri uzatılabilir. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına olumsuz etkileri tam olarak kanıtlanmamış olsa da; gen aktarımı yapılırken hastalık, toksisite ve alerji yapıcı olabilecek bir takım özelliklerin de başka organizmalara taşınabilme olasılığı, söz konusu endişelerin temelini oluşturmaktadır.

Yapılan araştırmalar, GDO’lu ürün kullanan ülkelerde, özellikle Amerika’da son yıllarda gıda maddelerinden kaynaklanan alerji vakalarının % 4-5 oranında arttığı, bu olumsuz durumun GDO’lu ürün kullanılmasından kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır.

İngiltere’de ise geçen yıllar içinde %50 oranında artan soya alerjisi vakalarından, ithal edilen GD soyanın sorumlu olabileceği düşünülmektedir.

Ülkemize GDO’lu ürün girişi ve üretimi yasaktır. Ancak araştırma enstitülerinde deneme amaçlı üretim yapılabilmektedir.

E-Bülten Talebi

Lütfen geçerli E-posta adresi giriniz.

E-Bülten Talebi

E-Posta adresiniz tarafımıza ulaşmıştır.

Teşekkürler